Consultare publica

Avand in vedere faptul ca Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliară (ANCPI) a supus consultării publice proiectul de ordin privind modificarea și completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate

Anunţ ePayment ANCPI – SERVICIUL: extras din plan cadastral

ATENŢIE: Serviciul on-line extras din planul cadastral pe ortofotoplan (tarif 15 lei) se adresează imobilelor care au geometrie în aplicaţia eterra. Pentru imobilele care nu au geometrie în aplicaţia eterra este necesară completarea cererii – Cerere pentru eliberare extras din planul cadastral pe ortofotoplan, cerere disponibilă atât la sediul OCPI Sibiu cât şi pe site-ul oficiului, cerere

Switch to our mobile site