OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitățile administrativ-teritoriale: COPȘA MICĂ, MICĂSASA și HOGHILAG

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitățile administrativ-teritoriale: COPȘA MICĂ, MICĂSASA și HOGHILAG Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru: • sectoarele cadastrale nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16,

Expirare perioada de soluționare a cererilor de rectificare pentru sectoarele cadastrale nr. 12 și 22 din unitatea administrativ-teritorială SADU

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță expirarea perioadei de soluționare a cererilor de rectificare pentru sectoarele cadastrale nr. 12 și 22 din unitatea administrativ-teritorială SADU În perioada următoare, OCPI Sibiu: Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală; Va deschide gratuit noile cărți funciare. Procesele verbale

Expirare perioada de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială SLIMNIC

            Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială SLIMNIC Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pe sectoarele cadastrale nr. 35, 64, 65, 75, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 117, 118, 120, 122 și 125 din

ANUNT PREALABIL AFISARE PUBLICA DOCUMENTE TEHNICE CADASTRU UAT MICASASA

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI  Denumire județ: Sibiu Denumire UAT: MICĂSASA Sectoare cadastrale: 67 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 67 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea

ANUNT PREALABIL AFISARE PUBLICA DOCUMENTE TEHNICE CADASTRU UAT HOGHILAG

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI  Denumire județ: Sibiu Denumire UAT: HOGHILAG Sectoare cadastrale: 36, 44, 49, 58 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 36, 44, 49, 58 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14

Switch to our mobile site